• Диагностика, превенция и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и възрастни – алалия, афазия, дислалия, дислексия, ринолалия, обучителни трудности; специфични нарушения – хиперактивност; дефицит на вниманието; аутизъм; умствена изостаналост
 • Терапевтична работа с деца със слухови увреждания и деца с кохлеарни импланти
 • Психологични консултации и терапия за деца, възрастни и семейства
 • Психодиагностика на личността и на когнитивните способности 
 • Невро-технология tDCS /transcranial direct current stimulation/ за ритмична стимулация на мозъка при нарушения в работата на нервната система. Прилага се за:
 • Възстановяване на речта и двигателните умения след инсулт, афазия
 • Развитие на разбирането и продукцията на речта
 • Затруднения при четене и писане
 • Заекване
 • Затруднения в логическото мислене и паметта
 • Дефицит на внимание, импулсивност, ХАДВ
 • Тревожни разстройства, ОКР
 • Депресия, особено при резистентност към лекарствена терапия
 • Зависимост и хранителни разстройства
 • Хронична невропатна болка, фибромиалгия, мигрена
 • Болест на Алцхаймер
 • Определени случаи на шум в ушите (тинитус) и др.
 • АВУ – система за балансиране и безопасно нормализиране на процесите на възбуждане и задържане в мозъка
 • Тревожно-депресивни разстройства
 • Безсъние и нарушения на съня, обусловени от стрес,  непрестанни мисли, тревожност, хронична болка
 • За редуциране на стреса, регенерация, релаксация и възстановяване
 • Мигрена и тенсионно главоболие
 • Мозъчни травми, увреждания и инциденти
 • Деца със специални нужди и/или аутизъм
 • Дефицит на внимание, проблеми с концентрацията и самоконтрола
 • Хронична болка или фибромиалгия
 • Преодоляване на зависимости
 • Начални форми на деменция или забавяне на умствените функции при възрастни хора