Катина Денева
Психолог и логопед

Основател на „Логоленд“

Психолог и логопед: Детско-юношеско, индивидуално и семейно консултиране. С опит в работата с деца с различни говорни, езикови и поведенчески нарушения и с разстройства в психичното развитие. Работи с деца, юноши и възрастни за тяхното психично и интелектуално развитие.

Консултира двойки и семейства по въпроси, свързани с междуличностните взаимоотношения.

 

Образование

Доктор по Педагогическа и възрастова психология – ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”
Магистър логопед – СУ “Св.Климент Охридски”
Магистър психолог – ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”

 

Квалификации

Kонсултант по когнитивно-поведенческа терапия.
Психодиахностика на когнитивните способности.
Психодиагностика на личността.
Умения за работа с деца с нарушения в развитието към Институт за психично здраве и развитие.
Консултант по фамилна терапия. Асоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия.