Psiholog Ruse

Психолог – Русе

Психологична консултация и терапия за възрастни

Подобряване на психичното функциониране при тревожни разтройства – обсесивно компулсивно разтройство, панически атаки, агорафобия и други.
Терапия при депресивни разтройства, фобии, натраливи мисли, трудности в комуникацията и други.
Психодиагностика на личността и на когнитивните способности.
Фамилни консултации за взаимоотношенията в двойката, в разширеното семейство и между родителите и децата в семейната система.

Запазете час
Логопед Русе

Логопед – Русе

Логопедична терапия

Диагностично обследване при говорни, езикови, когнитивни и  поведенчески нарушения.
Логопедична терапия при: артикулационни нарушения, обучителни затруднения, нарушения в когнитивните и екзекутивните функции,
прозодични нарушения на речта, нарушения на слуха, афазия при възрастни след инсулт.
Терапия за развитие на речта при генетични нарушения.

Изберете специалист
Детски психолог Русе

Психологична терапия за деца

Погрижете се за здравето на детето си, ако наблюдавате симптоми на страх, отдръпнатост, агресия и други тревожни поведенчески прояви.
Работим с деца от аутистичния спектър, ХАДВ и други разтройства на психичното развитие.

Запазете час
Аудио визуално увличане на мозъка Русе

Аудио – Визуално Увличане на мозъчните вълни

Мозъчните вълни променят честотите си в зависимост от нервната дейност в мозъка. Всяко от сетивата ни (зрение, допир, обоняние, вкус и слух) отговаря на активност от заобикалящата ни среда и изпраща тази информация към мозъка. Сетивата ни за зрение и слух, поради самото им естествено устройство, предоставят благоприятни механизми за влияние върху мозъчните вълни. Чрез представяне на пулсираща аудио – визуална стимулация към мозъка след кратък период от време той започва да резонира или да се увлича със същата честота като тази на стимулацията.

За повече информация относно аву се свържете с нас
Транс-краниалната електро-стимулация с прав ток

Транскраниална магнитна стимулация (tDCS)

Електростимулаторите с прав ток помагат на хора с неврологични и психиатрични симптоми да възстановят нормалните функции на нервната система и мозъка.
Помага при:

► Депресия, особено при резистентност към лекарствена терапия
► Възстановяване на речта и двигателните умения след инсулт, афазия
► Дефицит на внимание, импулсивност, ХАДВ
► Тревожни разстройства, ОКР
► Зависимост и хранителни разстройства
► Хронична невропатна болка, фибромиалгия, мигрена
► Епилепсия ( само под супервизията на обучен невролог)
► Шизофрения ( само под супервизията на обучен психиатър ) 
► Болест на Алцхаймер
► Определени случаи на шум в ушите (тинитус)
► За подобряване скоростта на учене, вниманието и паметта
► За подобряване на силата, издръжливостта и координацията чрез подобряване на нервните връзки между мозъка и мускулите – при спортисти, музиканти, хирурзи и т.н. 
 
За повече информация относно аву се свържете с нас