avuАудио – Визуалното Увличане на мозъчните вълни е научно валидиран апаратен метод за промяна, балансиране и безопасно нормализиране на процесите на възбуждане и задържане в мозъка. АВУ води до подобрено мозъчно, умствено и ментално функциониране – без негативните странични химически ефекти, свързани с приема на психо-активни вещества или лекарства.
► Важна цел на АВУ е да се създаде дисоциативно състояние (дистанциране от мислите и усещанията за тялото), което е подобно на дълбоката релаксация, в която изпадаме при прехода от будност към заспиване или на психо-физическата релаксация при опитни медитатори. Това дълбоко състояние на АВУ-индуцирана регенерация е доказано като полезно при много от менталните, емоционални и физически предизвикателства, които почти всички от нас изпитват в един или друг момент от живота ни:
► Тревожно-депресивни разстройства
► Безсъние и нарушения на съня, обусловени от стрес, непрестанни мисли, тревожност, хронична болка
► За редуциране на стреса, регенерация, релаксация и възстановяване
► Мигрена и тенсионно главоболие
► Мозъчни травми, увреждания и инциденти
► Деца със специални нужди и/или аутизъм
► Дефицит на внимание, проблеми с концентрацията и самоконтрола
► Хронична болка или фибромиалгия
► Преодоляване на зависимости
► Начални форми на деменция или забавяне на умствените функции при възрастни хора

КАКВИ УСЕЩАНИЯ СЕ ИЗПИТВАТ ПРИ УПОТРЕБА НА АВУ
► Типично след 6 до 8 минути от началото на програма за релаксация или сън повечето хора съобщават за настъпване на някои или всички от тези състояния:
1) Утихване или прекратяване на непрестанния вътрешен диалог, дистанциране от тревожни мисли и чувства. Вниманието е в настоящето.
2) Промяна в усещанията за тялото или откъсване от телесните усещания. Хората съобщават за промяна в обичайния начин, по който усещат тялото си или за временно освобождаване от телесните усещания.
3) Редуциране на мускулното напрежение – чувство на заземеност , отпускане и натежаване на тялото. Дъвкателните мускули се отпускат – долната челюст е релаксирана или устата може да се отвори. Езикът се отпуска и изпълва устната кухина. Може да се наблюдават спонтанни неволеви мускулни контракции, подобни на тези, които се появяват при заспиване.
4) Вазодилатация – разширяване на кръвоносните съдове – дланите и стъпалата приятно се затоплят.
5) Дишането става гладко , забавено , дълбоко и диафрагмено. Сърдечният ритъм се забавя.
6) Чувства на дълбока релаксация, удовлетвореност, спокойствие и умиротворение
7) Визуални образи, различни цветове и светлинни модели(форми). Някои потребители съобщават, че наблюдават цветове и движещи се цветни форми по време на АВУ – това са илюзорни светлинни конфигурации , които не се създават от апарата. По време на първите 3-4 минути от стимулацията хората виждат предимно червени цветове. След петата минута има смяна и някои хора започват да виждат светлинни модели в синъо или зелено. В края на сесията може да има отзиви за виждане на розови или виолетови светлинни модели. Също така има потребители на АВУ, които не съобщават за никакви оптични илюзии или цветове.
9) Сън. Ако е избрана програма за релаксация или сън, немалко от потребителите могат да заспят или да преминат в граничното състояние между сън и бодърстване. Ако е избрана програма за възбуждане и енергетизиране на нервната система, повечето потребители остават будни по време на стимулацията.
► Има множество ползи и благоприятни ефекти от употребата на David АВУ апарат. По време на АВУ стимулацията и след това настъпват различни промени, които водят до тези позитивни резултати. Тези промени могат да се обяснят с петте психо-физиологични механизма на въздействие на АВУ метода:
1. ЕЕГ активността на мозъка се променя и балансира – по-лесно се излиза от състояния на депресия, безсъние, тревожност.
2. АВУ индуцира подобно на медитация дисоциативно състояние на временно дистанциране от мислите и тялото – това създава условия за пълноценна и ефективна почивка и възстановяване на мозъка, тялото и психиката.
3. Регионалното кръвоснабдяване на кората на мозъка се увеличава – подобрява се вниманието и настроението.
4. Повишава се естественото производство на определени мозъчни невротрансмитери – настроението и сънят се подобряват.
5. Стабилизират се лимбичната и вегетативната нервни системи – по-бързо се овладяват паник атаки, редуцира се чувствителността към стресори, насърчават се възстановителните процеси в тялото и парасимпатиковия тонус.
6. Вероятен растеж на дендритите на невроните, който способства за създаване на нови връзки между невроните и потенциално възстановяване при определени мозъчни дисфункции като двигателни проблеми след инсулт и т.н.