Катина Денева
Психолог и логопед

Основател на „Логоленд“

Психолог и логопед: Детско-юношеско, индивидуално и семейно консултиране. С опит в работата с деца с различни говорни, езикови и поведенчески нарушения и с разстройства в психичното развитие. Работи с деца, юноши и възрастни за тяхното психично и интелектуално развитие.

Консултира двойки и семейства по въпроси, свързани с междуличностните взаимоотношения.

 

Образование

Доктор по Педагогическа и възрастова психология – ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”
Магистър логопед – СУ “Св.Климент Охридски”
Магистър психолог – ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”

 

Квалификации

Kонсултант по когнитивно-поведенческа терапия.
Психодиахностика на когнитивните способности.
Психодиагностика на личността.
Умения за работа с деца с нарушения в развитието към Институт за психично здраве и развитие.
Консултант по фамилна терапия. Асоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия.

Психолог Русе

Стивън Маринашев
Психолог и педагог

Индивидуално, детско-юношеско и семейно консултиране.

Образование
Бакалавър Психолог – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Магистър Педагог – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Професионален опит
С опит в областта на образованието и психологическата подкрепа на деца и семейства в риск. Консултиране на деца с девиантно поведение, генерализирано разстройство на развитието, аутизъм, хиперкинетично разстройство, и емоционални разстройства. Консултиране на възрастни с тревожни, афективни, хранителни, личностови и поведенчески разстройства.