Телефони за записване и промяна на часове:

Катина Денева /психолог и логопед/: 0886365417
Веселина Райнова /логопед и педагог/: 0896331996
Релин Курдова /логопед/: 0885815231

Адрес: гр.Русе, ул. “Буров” №13

Линк за навигацияhttps://goo.gl/maps/wah6vVBy2YSkgJWB8

Карта: