Tag Archives: заекването

Заекване

Заекване Русе

Заекването е едно от често срещаните комуникативни нарушения. То се характеризира със спазми в периферния говорен апарат, като са нарушени прозодиката, дишането, фонацията и в някои случаи артикулацията. Спазмите са с различна тежест, продължителност и честота. Характерен симптом са добавъчните паразитни думи, които са лесни за заекващия и той ги използва, за да преодолее спазмите. […]