Posts in category Логопедичен център – статии

Заекване

Заекване
Заекването е едно от често срещаните комуникативни нарушения. То се характеризира със спазми в периферния говорен апарат, като са нарушени прозодиката, дишането, фонацията и в някои случаи артикулацията. Спазмите са с различна тежест, продължителност и честота. Характерен симптом са добавъчните паразитни думи, които са лесни за заекващия и то [...]

Защо избираме да бъдем логопеди?

Защо избираме да бъдем логопеди?
На този въпрос ще се опитаме да си отговорим ние – специалистите от логопедичен кабинет “Логоленд” гр. Русе. С две думи “логопед” означава говорен терапевт, но само това ли? Дали е достатъчно да умеем да си служим с логопедичната сонда и да демонстрираме на детето правилната артикулационна позиция? Всеки отдаден на работата си специалис [...]

Да се докоснем до „специалните деца”

Да се докоснем до „специалните деца”
Да се докоснем до „специалните деца” /работа с деца – аутисти в кабинетна обстановка/ Аутистичните деца са силно чувствителни към емоционалното състояние както на родителите си, така и на терапевтите. Поради това е необходимо преди занятието да се настроим изцяло за предстоящата ни среща, да сме наясно какво целим и с какви методи ще опитаме [...]