Category Archives: Логопедичен център – статии

АВУ – система

Аудио – Визуалното Увличане на мозъчните вълни е научно валидиран апаратен метод за промяна, балансиране и безопасно нормализиране на процесите на възбуждане и задържане в мозъка. АВУ води до подобрено мозъчно, умствено и ментално функциониране – без негативните странични химически ефекти, свързани с приема на психо-активни вещества или лекарства. ► Важна цел на АВУ е […]

Невро-технология tDCS за ритмична стимулация на мозъка при нарушения в работата на нервната система

Транс-краниалната електро-стимулация с прав ток

През ноември 2019г. в терапевтичен център Логоленд стартира приложението на невро-технология tDCS  /transcranial direct current stimulation/  за ритмична стимулация на мозъка при нарушения в работата на нервната система. ТРАНСКРАНИАЛНА СТИМУЛАЦИЯ С ПРАВ ТОК се прилага при следните състояния: ► Възстановяване на речта и двигателните умения след инсулт, афазия ►Развитие на разбирането и продукцията на речта […]

Eдна крачка по-близо до емоционалния свят на детето

Теорията на привързаността /John Bowlby/ отразява много нива на функциониране в поведението на детето и връзката с майката. В най-общи линии тази теория се основава на разбирането, че в зависимост от отношенията с отглеждащия и неговото поведение детето развива различен стил на привързаност. Когато в последствие у детето се активира системата на привързаност, неговата реакция […]

“Логоленд” в детските градини

От месец септември 2015г. Логоленд ООД е изпълнител по проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”. До момента специалистите от Логоленд са обследвали децата от пет детски градини в гр.Русе и са установили нарушения при […]

Няколко стъпки, които би било добре да следвате в конкретната последователност ако детето Ви е на две години и все още не говори

Би било добре да се обърнете към детски невролог. Той ще оцени медицинските особености и ще прецени дали закъсняването на говора е свързано с неврологичен проблем. Следващата стъпка е да се консултирате с още един невролог за компетентно мнение. Необходимо е също да се направи ЕЕГ, за да се изключат проблеми от епилептичен характер Следва […]

Заекване

Заекване Русе

Заекването е едно от често срещаните комуникативни нарушения. То се характеризира със спазми в периферния говорен апарат, като са нарушени прозодиката, дишането, фонацията и в някои случаи артикулацията. Спазмите са с различна тежест, продължителност и честота. Характерен симптом са добавъчните паразитни думи, които са лесни за заекващия и той ги използва, за да преодолее спазмите. […]

Защо избираме да бъдем логопеди?

Логопед Русе

На този въпрос ще се опитаме да си отговорим ние – специалистите от логопедичен кабинет “Логоленд” гр. Русе. С две думи “логопед” означава говорен терапевт, но само това ли? Дали е достатъчно да умеем да си служим с логопедичната сонда и да демонстрираме на детето правилната артикулационна позиция? Всеки отдаден на работата си специалист ще […]

Да се докоснем до „специалните деца”

Работа с деца с аутизъм Русе

Да се докоснем до „специалните деца” /работа с деца – аутисти в кабинетна обстановка/ Аутистичните деца са силно чувствителни към емоционалното състояние както на родителите си, така и на терапевтите. Поради това е необходимо преди занятието да се настроим изцяло за предстоящата ни среща, да сме наясно какво целим и с какви методи ще опитаме […]