Monthly Archives: November 2019

АВУ – система

Аудио – Визуалното Увличане на мозъчните вълни е научно валидиран апаратен метод за промяна, балансиране и безопасно нормализиране на процесите на възбуждане и задържане в мозъка. АВУ води до подобрено мозъчно, умствено и ментално функциониране – без негативните странични химически ефекти, свързани с приема на психо-активни вещества или лекарства. ► Важна цел на АВУ е […]