73012037_770274573426335_5537007791450882048_nПрез ноември 2019г. в терапевтичен център Логоленд стартира приложението на невро-технология tDCS  /transcranial direct current stimulation/  за ритмична стимулация на мозъка при нарушения в работата на нервната система.

ТРАНСКРАНИАЛНА СТИМУЛАЦИЯ С ПРАВ ТОК се прилага при следните състояния:

► Възстановяване на речта и двигателните умения след инсулт, афазия ►Развитие на разбирането и продукцията на речта ►Затруднения при четене и писане ►Заекване ►Затруднения в логическото мислене и паметта ► Дефицит на внимание, импулсивност, ХАДВ ► Тревожни разстройства, ОКР ►Депресия, особено при резистентност към лекарствена терапия ► Зависимост и хранителни разстройства ► Хронична невропатна болка, фибромиалгия, мигрена ► Болест на Алцхаймер ► Определени случаи на шум в ушите (тинитус) и др. За повече иформация можете да се обърнете към специалистите в Логоленд.