Monthly Archives: October 2019

Невро-технология tDCS за ритмична стимулация на мозъка при нарушения в работата на нервната система

Транс-краниалната електро-стимулация с прав ток

През ноември 2019г. в терапевтичен център Логоленд стартира приложението на невро-технология tDCS  /transcranial direct current stimulation/  за ритмична стимулация на мозъка при нарушения в работата на нервната система. ТРАНСКРАНИАЛНА СТИМУЛАЦИЯ С ПРАВ ТОК се прилага при следните състояния: ► Възстановяване на речта и двигателните умения след инсулт, афазия ►Развитие на разбирането и продукцията на речта […]