1. Би било добре да се обърнете към детски невролог. Той ще оцени медицинските особености и ще прецени дали закъсняването на говора е свързано с неврологичен проблем.
  2. Следващата стъпка е да се консултирате с още един невролог за компетентно мнение.
  3. Необходимо е също да се направи ЕЕГ, за да се изключат проблеми от епилептичен характер
  4. Следва оценка от невропсихолог или детски психиатър. Речта е висш психичен процес, който се намира на върха на пирамидата на детското развитие а оценката на невропсихолога или детския психиатър би помогнала да се разбере какви са проблемите на по-долни нива от развитийната пирамида.
  5. Добре би било след това да посетите добър логопед, който да се погрижи за езиково-говорното развитие на Вашето дете.
  6. Не по-маловажно е и посещението при добър психолог. Той ще се погрижи за обогатяването на понятийния апарат на детето и за оптималното му психо-социално развитие.
  7. На следващо място е посещението при специален педагог, който би могъл да помогне на детето Ви да се ориентира в социалните си умения и за по-ефективната му социализация.